Grote grondgebonden installaties op uw terrein

Veel gemeenten en provincies hebben op dit moment een overschot aan moeilijk te verkopen of te ontwikkelen grond. Het plaatsen van Solar kan daarvoor een perfecte oplossing bieden. Het helpt bovendien uw CO2 footprint te reduceren en uw energiecentrale doelstelling te realiseren. Stroom van eigen grond is een aantrekkelijk perspectief.

De financiering van de installatie en de grond kunnen wij geheel voor u verzorgen. Als u wilt, gaan de gronden van uw balans af en worden ze tijdelijk gefinancierd en afgeboekt.

We zorgen ook dat de installatie wordt gebouwd en de subsidie wordt aangevraagd. Vervolgens verhuurt u de grond aan de eigenaar van de installatie in combinatie met een zakelijk recht van opstal. Daarbij ontvangt u elk jaar een redelijke vergoeding voor de grond. Bijvoorbeeld voor een periode van 25 jaar. En zelfs kortere contractperiodes zijn mogelijk.

En waarschijnlijk zijn er nog veel meer mogelijkheden binnen uw gemeente. Daken van gemeentelijke gebouwen bijvoorbeeld. Wellicht kunnen wij via de plaatselijke corporatie stroom leveren aan uw bewoners. Wij onderzoeken het graag voor u.