• triple a solar zonnepanelen

Grote oppervlakten land benutten voor de opwekking van zonne-energie

Heeft u de beschikking over hectaren land? Dan hebben wij een interessant verdienmodel voor u. Wij plaatsen voor onze eigen rekening een grondgebonden zonne-installatie op uw terrein en wekken daarmee stroom op.
U investeert niets; u ontvangt direct een maandelijkse huur.

Bestemmingsplannen, vergunningen, bouw en exploitatie zijn onze verantwoordelijkheid.
Uw voorwaarden en wensen leggen we vast in een helder contract. De enige wettelijke voorwaarde is dat u zelf ook stroom afneemt van de nieuwe installatie. En dat is op zich al kostenbesparend.

Interesse? Dan berekenen wij graag hoe winstgevend een Solar oplossing in uw situatie kan zijn en wat uw opbrengst dan wordt. Ons concept is geschikt voor particulieren, collectieve organisaties, natuurorganisaties en gemeenten, maar ook voor agrarische bedrijven en eigenaren van grote bedrijfshallen en parkeerterreinen.

U heeft oppervlakte? Wij hebben een compleet concept. Wij regelen alles voor u.

Laatste nieuws

Het loopt storm

| |

De gekozen werkwijze zorgt voor een stormachtige toename in leads. Vele bedrijven zie de mogelijkheden van financiering en vergroening van hun bedrijf. LEES MEER